Heden, 4 februari 2016, zijn ook Foto Klein B.V. en Foto Klein XL B.V. failliet verklaard. Evenals in het faillissement van Klein Retail Group B.V. werd Christiaan Groenewoud door de rechtbank Rotterdam als curator aangesteld. Foto Klein B.V. en Foto Klein XL B.V. exploiteren gezamenlijk 34 winkels op het gebied van audio, televisie en fotografie. In totaal werken bij het gehele concern 169 personeelsleden.

De curator is al benaderd door een aantal partijen dat geïnteresseerd lijkt te zijn in de overname van meerdere winkels. De curator zal die partijen van de informatie voorzien die nodig is om een beslissing te kunnen nemen over een eventuele transactie. In de gesprekken hierover, zullen ook de belangen van het personeel aan bod komen. Het is op dit moment nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de slagingskansen van een eventuele voortzetting van de winkels. De curator denkt dat daarover binnen twee weken meer duidelijkheid zal bestaan. Er wordt nog overleg gevoerd met de diverse belanghebbenden over een tijdelijke heropening van de winkels, maar het valt niet uit te sluiten dat die in de tussentijd gesloten blijven.

Indien uiteindelijk geen van de gegadigden geïnteresseerd zal zijn om de winkels (of delen daarvan) voort te zetten of indien daarover geen overeenstemming wordt bereikt, dan ontstaat er een nieuwe situatie. In dat geval zal de curator bezien wat de beste manier is om de boedel te gelde te maken.

Voor vragen van klanten over de gevolgen van het faillissement voor hen, is een speciaal e-mailadres geopend, te weten info@klein.nl.